Đối tác Chương trình

Hợp tác với chúng tôi

Bạn có quan tâm đến việc tham gia RZForex không? Hãy hợp tác với chúng tôi và làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi để mở rộng doanh nghiệp thương mại điện tử của bạn một cách dễ dàng thông qua việc giới thiệu khách hàng của bạn.

Làm việc với chúng tôi

Hãy cùng nhau kinh doanh và làm cho nó tốt hơn

Thưởng từ nguồn doanh thu

Mở rộng dòng tiền của bạn bằng cách giới thiệu khách hàng của bạn cho chúng tôi và nhận một phần trăm lợi nhuận mà chúng tôi thu được

Tích hợp API

Tài liệu API của chúng tôi cho phép khách hàng của bạn truy cập vào nhiều cơ hội trên toàn thế giới mà không bao giờ rời khỏi nền tảng.

Cung cấp các tài liệu đa dạng

Chúng tôi cung cấp các tài liệu tiếp thị và liên kết giới thiệu độc đáo để thúc đẩy các cơ hội.

Cải thiện lòng trung thành của khách hàng

Giúp khách hàng giải quyết vấn đề của họ và cung cấp gợi ý về cách tận dụng nhiều hơn từ sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Ưu tiên hỗ trợ và giúp đỡ

Đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ làm việc cùng bạn để làm cho toàn bộ quá trình diễn ra một cách trơn tru cho mối hợp tác của bạn.

Bảo mật

Chương trình giới thiệu của chúng tôi tuân thủ đầy đủ, RZForex được cấp phép và được quản lý theo quy định ở các quốc gia/khu vực khác nhau. Tiền của khách hàng của bạn sẽ được giữ trong một tài khoản riêng biệt và được hòa giải hàng ngày.