Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

+61 2 9017 5200

Đường dây điện thoại của chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ AEST / AEDT.

Gửi email cho chúng tôi

support@ruizean.com

Địa chỉ

Suite 902, Zenith Tower B
821 Pacific Highway
Chatswood NSW 2067
Australia

QUẢN LÝ TẤT CẢ CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA BẠN Ở MỘT NƠI

Trao quyền cho các doanh nghiệp và
Cách mạng hóa cách bạn thực hiện thanh toán

THU THẬP CONVERT GỬI